MẪU TẤM NHỰA PVC

Tấm nhựa cứng, đặc, phẳng với ưu điểm: Độ bền cơ học cao, chống thấm nước, chống ăn mòn bởi hóa chất, cách điện tốt, chịu nhiệt đến 70 °C, linh hoạt khi gia công sản phẩm: in, hàn, đóng đinh, khoan, cưa, bắt vít.

Tấm Nhựa PVC VD63

Tấm Nhựa PVC VD63

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD61

Tấm Nhựa PVC VD61

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD60

Tấm Nhựa PVC VD60

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD59

Tấm Nhựa PVC VD59

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD58

Tấm Nhựa PVC VD58

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD57

Tấm Nhựa PVC VD57

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD56

Tấm Nhựa PVC VD56

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD55

Tấm Nhựa PVC VD55

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD54

Tấm Nhựa PVC VD54

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD53

Tấm Nhựa PVC VD53

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD52

Tấm Nhựa PVC VD52

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD51

Tấm Nhựa PVC VD51

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD50

Tấm Nhựa PVC VD50

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD48

Tấm Nhựa PVC VD48

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD47

Tấm Nhựa PVC VD47

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD43

Tấm Nhựa PVC VD43

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC BM-V-42

Tấm Nhựa PVC BM-V-42

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD41

Tấm Nhựa PVC VD41

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD40

Tấm Nhựa PVC VD40

Giá: Liên hệ

Tấm Nhựa PVC VD37

Tấm Nhựa PVC VD37

Giá: Liên hệ

Facebook chat